Условия использования сайта Domosed.kiev.ua - интернет-магазин мебели

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІУ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ «DOMOSED.KIEV.UA»

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

 

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Інтернет-магазину «DOMOSED.KIEV.UA»щодо продажу Продукції, розміщених на сайті: https://domosed.kiev.ua (далі — Сайт) поза торговельними та офісними приміщеннями, укласти договір купівлі-продажу, і адресований фізичним та юридичним особам (далі — Покупці).

На підставі ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), Закону України «Про захист прав споживачів» та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним, так і юридичним особам (далі — Покупець) з придбання Продукції, розміщених на Сайті Продавця  на таких умовах.

 

Терміни, які використовуються в договорі

  1. Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених ним, що оформляється одним із способів, запропонованих Покупцю Продавцем.
  2. Інтернет-магазин «Domosed.kiev.ua» — веб-сторінка https://domosed.kiev.ua
  3. Оферта — пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 ЦКУ, укласти з ним договір на умовах, які передбачені цим договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

Цей Договір вважається укладеним з моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Продукції.

  1. Замовлення — перелік Продукції, зазначений Покупцем під час розміщення Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом, який Покупець хоче придбати у Продавця.
  2. Кур'єрська доставка — безпосередня передача Продукції від працівника служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем (адреса доставки), на умовах, визначених домовленістю Сторін.
  3. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Продукції відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить Продукції суттєво іншим, ніж передбачено договором.

  1. Недолік - будь-яка невідповідність Продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (Продавцем, Продавцем).
  2. Продавець – фізична особа – підприємець, місце реєстрації: Україна.

 

Загальні положення

Згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг Покупець здійснює акцепт даної оферти (укладає договір публічної оферти).

Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Покупцем усіх його умов без будь-яких виключень та обмежень.

Покупець відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на сайті Продавця.

Покупець, який приймає пропозицію Продавця укласти Договір підтверджує, що він свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність згідно з ст. 642 Цивільного кодексу України, та вважається таким, що Покупець ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.

Цей Договір прирівнюється на підставі ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- та дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.

Текст Договору публічної оферти розміщено на сайті Продавця.

 

Предмет договору

Продавець зобов'язується передати Покупцеві Продукцію, яка належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Продукцію та оплатити її вартість в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Покупець зобов'язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті. Здійснення Покупцем акцептування договору підтверджує те, що Покупець ознайомився із:

-  змістом цього Договору, найменуванням продавця,  його місцезнаходженням  та  порядком прийняття претензії;

- основними характеристиками Продукції;

- ціною, включаючи плату за доставку, та умовами оплати;

- гарантійними  зобов'язаннями  та  іншими  послугами,  пов'язаними  з утриманням чи ремонтом Продукції;

- іншими умовами поставки або виконанням договору;

- порядком розірвання цього Договору.

 

Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Продукцію, яка продається за умовами цього Договору, а саме щодо її форми, розмірів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристики матеріалу, та з інформацією про її виробника, усвідомлює такі характеристики Продукції та їх значення і згоден на придбання такого Продукції з такими характеристиками.

 

Ціна Продукції

Ціна на Продукцію вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Продукції згідно з встановленим прейскурантом.

Продавець залишає за собою право змінювати ціну Продукції до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця. Остаточною є ціна, зазначена у документі (електронному документі),   який   засвідчує   факт купівлі Продукції

Ціни, вказані на Сайті носять ознайомлювальний характер.

 

Порядок оплати і постачання Продукції

Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним способів, узгоджених з Покупцем.

Датою оплати Покупцем вартості Продукції вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

Покупець зобов'язується сплатити повну вартість Продукції (100%) у день одержання Продукції у разі наявності замовленої Продукції на складі Продавця.

Перед здійсненням поставки Продукції Покупцеві, співробітники інтернет-магазину і/або кур'єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Продукції за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Продукції.

У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлену Продукцію, Продавець залишає за собою право не здійснювати поставку Продукції, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Продавець інформує Покупця про їх настання і пропонує можливі заходи щодо усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

Постачання замовленої Продукції здійснюється згідно з умовами, зазначеними на Сайті в розділі «Доставка». Продукція відпускається Продавцем Покупцю в тарі (упаковці) згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін). Тара повинна забезпечувати збереження Продукції під час їх транспортування і зберігання. Доставка Продукції може здійснюватися безпосередньо Продавцем або кур'єрською чи експедиторською службою, а також самостійно Покупцем зі складу Продавця.

У випадку доставки Продукції Продавцем, відповідальність за збереження Продукції до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець. У разі доставки Продукції кур'єрською або експедиторською службою відповідальність за збереження Продукції до моменту її передачі Покупцю несе кур'єрська або експедиторська служба. Продавець зобов'язується доставити Продукцію Покупцю протягом терміну, погодженого з Покупцем.

Право власності на Продукцію переходить до Покупця у момент повного розрахунку з Продавцем. Покупцю може бути відмовлено в оформленні покупки Продукції у разі відсутності Продукції в наявності (на складі).

 

Гарантія та порядок розгляду претензій

Гарантійний термін експлуатації Продукції вказується у гарантійному талоні. Продавець гарантує відповідність Продукції її характеристикам упродовж усього гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зборки, зберігання і порушення умов експлуатації.

Продавець надає гарантію на Продукцію на термін від ** місяців у залежності від виробника з моменту фактичного отримання Продукції.

У випадку виявлення Покупцем протягом гарантійного терміну недоліків Продукції Покупець має право:

на пропорційне зменшення ціни Продукції;

на безкоштовне усунення недоліків Продукції протягом 90 днів з моменту отримання Продукції Продавцем;

на відшкодування витрат по усуненню недоліків Продукції.

У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Продукції Покупець має право:

на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за продукції грошової суми;

вимагати заміни Продукції на таку або аналогічну, з числа наявних у Продавця.

У разі виявлення істотних недоліків Продукції після її прийому, Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення. Доставка Продукції для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Розгляд претензій Покупця відбувається згідно з ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

Колір і форма Продукції може відрізнятися від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення монітора.

 

 

Обмін та повернення Продукції

Згідно Закону України «Про захист прав споживачів», Продукцію належної якості (без недоліків і яка зберегла товарний вигляд) можна обміняти або повернути протягом 14 днів, не враховуючи дня покупки за умови виконання наступних умов:

Продукція не була зібрана та/або у використанні;

збережено товарний вигляд і споживчі характеристики Продукції;

збережена фабрична упаковка, маркування і наклейки;

є документ (електронний документ), який засвідчує факт купівлі Продукції;

Продукція може бути повернена та обмінена у випадках, передбачених чинним законодавством України. У разі потреби, обмін проводиться протягом 20 днів з моменту отримання Продукції Продавцем.

Не підлягає обміну продукція, передбачена чинним законодавством України.

 

Вирішення суперечок

Усі суперечки й розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Покупця.

Заява Покупця розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання. У випадку, якщо суперечку не вирішено в претензійному порядку, будь-яка зі Сторін має право на звернення до суду.

 

Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві у зв'язку з невиконанням Замовлення або неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця.

У випадку дострокового припинення Публічного договору за ініціативою Продавця, за умови дотримання Покупцем умов даного Договору, до моменту доставки Продукції Покупцеві, Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто) % попередньої оплати за Продукцію.

Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Публічним договором.

 

Строк дії договору та порядок його дострокового розірвання.

Договір набирає чинності та законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Сторонами. Публічний договір може бути достроково припинений: за взаємною згодою Сторін; за рішенням суду; у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу; у разі відсутності Продукції в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Продукції іншою аналогічною Продукцією.

 

Заключні положення

Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі та він їх приймає безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Покупцем цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору, на умовах, передбачених цим Договором без підписання Сторонами.